Vi kan rekrytering!

Att lyckas med en rekrytering kräver en tydlig process och en djup kunskap.

För oss på Ett Rekryteringsföretag handlar rekrytering om en lyckad matchning. Men även en rekryteringsprocess som tar hänsyn till kandidaten, rekryterande chef, företagets varumärke där kompetens och potential är i fokus. Vi på Ett Rekryteringsföretag UTMANAR gamla arbetsmetoder. Det skulle förmodligen samtliga av våra kunder hålla med om. Vi kan stolt säga att vi ÄR Ett Rekryteringsföretag., med specialister som brinner för att vara i framkant och vända och vrida på gamla arbetssätt, prestige och retorik.

För att uppnå ett framgångsrikt resultat är kunskapen och förståelsen för din verksamhet, A och O. Affärer, företagskultur och visioner i kombination med vilka förväntningar som finns kopplat till den nya kollegan avgörande. Vi avsätter därmed mycket tid och en grundlig analys vid varje uppstart av en rekrytering tillsammans med er. Vi träffar gärna kollegor eller andra chefer i organisationen inför en nyrekrytering. Detta för att skapa en bredare förståelse för vilken person vi letar efter. Vi har lärt oss genom åren att detta är ett vinnande koncept för en väl genomförd rekrytering som leder till en lång anställning.

Vår rekryteringsprocess

Genom att kvalitetssäkra din rekryteringsprocess, vet vi att det leder till, lönsammare företag, bidrar till lyckad varumärkeskännedom och även positiva kandidatupplevelser. Att få möjligheten att känna, ”jag är rätt person för denna tjänsten”.

Kravspecifikation

Tillsammans upprättar vi en kravprofil som innehåller en tydlig arbetsbeskrivning och en specifikation avseende era förväntningar på kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper.

Search / Annonsering

Vi annonserar i samråd med er men lägger stor vikt vid search. Vårt egna nätverk och vår databas är källor vi nyttjar i varje rekryteringsuppdrag.

Urval

Med kravprofilen som utgångspunkt genomförs inledande telefonintervjuer med ett urval. De som matchar och är motiverade att ta nästa steg kallas till en personlig intervju.

Presentation

Vi presenterar 2-4 kandidater. Inför mötet med kandidat får ni en skriftlig och muntlig presentation för respektive kandidat. Efter intervjuat samtliga bestämmer ni vem/vilka som går vidare till nästa steg.

Personlig- & Färdighetstest

Vi genomför Personlighets – & Färdighetstest på samtliga kandidater ni tagit vidare i detta skede. Samtidigt genomför rekryterande chef samma test.

Bakgrundkoll / Referenser

Fullständig bakgrundskoll såsom ekonomi, brottsmål och sociala medier. 3 aktuella referenser, medarbetare samt tidigare/aktuella chefer kontaktas och presenteras för er dokumenterat.

Testgenomgång
chef / Kandidat

Resultat från kandidats personlighetstest matchas med resultat ifrån rekryterande chefs resultat i samråd med rekryterande chef.

Avtalssignering

Förhandling och/eller presentation av utkast för ett framtida anställningsavtal i samråd med rekryterande chef och kandidat.

Uppföljning

Eftersom Ett Rekryteringsföretag. lämnar 9 månaders garanti på samtliga uppdrag hålls en kontinuerlig uppföljning med rekryterande chef samt kandidat.

Vad kan vi göra för dig?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi så fort vi får möjlighet!

*” anger obligatoriska fält

Medgivande*