Vi kan rekrytering inom fastighetsbranschen!

Att lyckas med en rekrytering inom Fastighetsbranschen kräver en tydlig process och en djup kunskap.

Hos oss på Ett Rekryteringsföretag anser vi att en framgångsrik rekryteringsprocess inte bara handlar om att hitta rätt kandidat, utan också om att ta hänsyn till rekryterande företags unika behov och krav. Därför lägger vi stor vikt vid att förstå varje företags affärsverksamhet, kultur och vision, samt vilka förväntningar som ställs på den nya medarbetaren inom fastighetsbranschen.

Vi arbetar med en grundlig analys vid varje uppstart av en rekrytering, där vi gärna träffar olika chefer och medarbetare inom organisationen för att få en bredare förståelse för vilken person vi letar efter. Genom att ta hänsyn till alla dessa faktorer kan vi säkerställa en väl genomförd rekrytering som leder till en lång och framgångsrik anställning inom fastighetsbranschen.

På Vårt Rekryteringsföretag är vi stolta över att utmana gamla rekryteringsmetoder genom att alltid vara i framkant och sträva efter att hitta de bästa lösningarna för våra kunder inom fastighetsbranschen. Vi är specialiserade

på denna bransch och våra kunniga rekryteringsspecialister brinner för att hitta talanger med den rätta kompetensen och potentialen för att stärka våra kunders organisationer inom fastighetsbranschen.

Vår rekryteringsprocess

Genom att kvalitetssäkra din rekryteringsprocess inom fastighetsbranschen kan du uppnå många fördelar. En väl genomtänkt och välstrukturerad rekryteringsprocess kan leda till en ökad lönsamhet för ditt företag, eftersom du anställer personer som är bättre lämpade för de lediga tjänsterna och som kommer att göra ett bättre jobb. Det kan också bidra till en positiv varumärkeskännedom för ditt företag, eftersom du visar att du värderar dina anställda och att du tar din rekryteringsprocess på allvar.

Kravspecifikation

Tillsammans upprättar vi en kravprofil som innehåller en tydlig arbetsbeskrivning och en specifikation avseende era förväntningar på kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper.

Search / Annonsering

Vi annonserar i samråd med er men lägger stor vikt vid search. Vårt egna nätverk och vår databas är källor vi nyttjar i varje rekryteringsuppdrag.

Urval

Med kravprofilen som utgångspunkt genomförs inledande telefonintervjuer med ett urval. De som matchar och är motiverade att ta nästa steg kallas till en personlig intervju.

Presentation

Vi presenterar 2-4 kandidater. Inför mötet med kandidat får ni en skriftlig och muntlig presentation för respektive kandidat. Efter intervjuat samtliga bestämmer ni vem/vilka som går vidare till nästa steg.

Personlig- & Färdighetstest

Vi genomför Personlighets – & Färdighetstest på samtliga kandidater ni tagit vidare i detta skede. Samtidigt genomför rekryterande chef samma test.

Bakgrundkoll / Referenser

Fullständig bakgrundskoll såsom ekonomi, brottsmål och sociala medier. 3 aktuella referenser, medarbetare samt tidigare/aktuella chefer kontaktas och presenteras för er dokumenterat.

Testgenomgång
chef / Kandidat

Resultat från kandidats personlighetstest matchas med resultat ifrån rekryterande chefs resultat i samråd med rekryterande chef.

Avtalssignering

Förhandling och/eller presentation av utkast för ett framtida anställningsavtal i samråd med rekryterande chef och kandidat.

Uppföljning

Eftersom Ett Rekryteringsföretag. lämnar 9 månaders garanti på samtliga uppdrag hålls en kontinuerlig uppföljning med rekryterande chef samt kandidat.

Vad kan vi göra för dig?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi så fort vi får möjlighet!

*” anger obligatoriska fält

Medgivande*